Partnere

Trap Consulting ApS er stiftet og ejet af Flemming Trap. Virksomheden har fra starten valgt en organisationsmodel, hvor vi samarbejder netværksbaseret på forskellige niveauer. De associerede Partnere udgør kernen i vores rådgiverteam. Disse har forpligtet sig kontraktsligt i forhold til hinanden og ikke mindst Trap Consulting mission, vision og værdigrundlag.

Det gør, at vi kan operere hurtigt og effektivt i forhold til at løse de opgaver vores kunder måtte have behov for rådgivning og hjælp til.  Og det gør at vi kan skalere op og ned i organisationen efter behov. Det giver det der i et moderne sprog kaldes en ”agil” eller på dansk fleksibel organisation.

Vi er en organisation i vækst, og vi er hele tiden på udkig efter potentielle samarbejdspartnere. Så er du specialist indenfor dit felt på det specialiserede socialområde, skal du altid være velkommen til at kontakte Flemming Trap for en indledende og helt uformel snak om samarbejde.

...

Flemming Trap

CEO, Stifter og Indehaver

Cand. Jur. Diplom i Ledelse, bestyrelsesuddannet. 5 års erfaring som sektionsleder i Socialtilsyn Hovedstaden. 25 års erfaring indenfor det specialiserede socialområde, bl.a. som direktør for Social- Sundhed samt Børne- og ungeområdet.

Læs mere
...

Jan Jensen

Associeret Partner

Cand. Scient. Soc., Diplom i Offentlig Forvaltning. Jan har mere end 30 års ledererfaring fra det samlede sociale område i Københavns Kommune. Jan har en bred og dyb erfaring fra både handicap-, psykiatri og børne- og ungeområdet.

Læs mere
...

Gitte Aalbæk

Associeret Partner

Gitte er udannet pædagog og har en kandidatgrad fra RUC i psykologi og kultur- & sprogmødestudier. Gitte har udover en betydelig praksisnær erfaring fra botilbud og opholdssteder, både som leder og medarbejder, samt en 10-årig baggrund som lektor ved pædagoguddannelsen.

Læs mere
...

Annie Røn

Associeret Partner

Uddannet Cand.Scient.Pol. og Master i Offentlig Ledelse. Annie har mere end 25 års erfaring fra det specialiserede børne- og voksenområde gennem arbejde som kommunal chef og konsulent i flere kommuner og ligeledes fra funktioner som ekstern konsulent i den private sektor.

Læs mere
...

Mette Havnhøj Sørensen

Associeret Partner

Mette er uddannet sygeplejerske og cand.scient.soc ( kandidat i socialt arbejde ). Ledelsesmæssigt har hun en lederuddannelse fra Hvidovre Hospital, forløb i resultat-orienteret ledelse fra CBS, projektlederuddannelse fra Mannaz samt en auditoruddannelse fra Akkreditering Danmark.

Læs mere
...

Anne Boysen Christensen

Associeret Partner

Anne er uddannet Cand. Jur fra Københavns Universitet og har 13 års erfaring fra det sociale område. Anne kommer fra en stilling som juridisk konsulent i Socialtilsyn Hovedstaden. Anne har været tovholder på området for nygodkendelser og dyb indsigt i Socialtilsynsloven. Anne har videre bred erfaring med at formidle jura og de tilsynsmæssige krav til tilbud og kommuner.

Læs mere

Administration