Rekruttering

Grundet efterspørgsel fra vores kunder, er vi begyndt at fokusere på også at kunne levere rekrutteringsydelser til botilbud og opholdssteder. Det kommer vi ikke til at gøre alene. Det vil vi gøre i samarbejde med udvalgte rekrutteringsfirmaer. Det vi kan se er, at der er et behov for at sikre en god og rigtig rekruttering til netop botilbud og opholdssteder.

Vi arbejder allerede med det i forbindelse med vores ny-godkendelsesforløb, hvor vi understøtter opstartstilbuddene med at rekruttere ledere og bestyrelsesmedlemmer inden opstart.

Derfor har vi i Trap Consulting sat ekstra fokus på at udvikle denne del af vores service, således at det indgår som en del af vores rådgivning at kunne understøtte botilbuddenes rekrutterings- og kvalitetsudviklingsarbejde. Planen er også at kunne tilbyde rekruttering af medarbejdere og vikarer.

Kontakt os

Bestyrelsesmedlemmer

Vores primære fokus er og har indtil videre været på at finde kvalificerede og kompetente bestyrelseskandidater til vores kunder. Det er foregået i det stille, uden den store bevågenhed.

At rekruttere bestyrelsesmedlemmer er heller ikke som at rekruttere ledere og medarbejdere. Det kræver en mere diskret tilgang end sædvanlig rekruttering.

Ikke desto mindre, vil vi fremadrettet gå mere offensivt ud, og byde os til i forhold til at rekruttere relevante og velegnede bestyrelseskandidater med relevante kompetencer, erfaring og gerne særinteresse indenfor det specialiserede socialområde.

Tænker du at du kunne være en egnet kandidat, og gerne vil i spil i forhold til bestyrelsesposter indenfor det specialiserede socialområde, så kontakt os i al fortrolighed på bestyrelsesrekruttering@trap.consulting eller registrer dig som bestyrelseskandidat i vores bestyrelsesdatabase – Bestyrelseskandidat

Ledere

Sammen med en kompetent bestyrelse, er det helt centralt, at et botilbud kan tiltrække de bedste og dygtigste ledere. Derfor sætter vi en står ære i at finde de bedst egnede ledere til netop vores kunder, og deres målgrupper. Vi arbejder professionelt, diskret og med en betydelig vide om botilbudsområdet og de ledelsesvilkår de også rummer. Derfor gør vi meget ud af at finde det rigtige match til vores kunder, som vi kender rigtigt godt.

Tænker du at du kunne være en egnet kandidat som leder af et botilbud indenfor det specialiserede socialområde, så kontakt os i al fortrolighed på ledelsesrekruttering@trap.consulting eller registrer dig som kandidat i vores lederdatabase – Ledelsesrekruttering

Interesserer du dig også for midlertidige lederstillinger (Interim Management) kan du læse om vores tilbud om Interim Management – Bliv Interim Manager

Læs mere

Medarbejdere

Som noget nyt, vil vi i 2020 arbejde mere målrettet på at opbygge viden og erfaring med rekruttering af medarbejder til botilbud.

Er du jobsøgende, og ønsker du at komme i betragtning som kandidat til et job i et botilbud, (alle alders- og målgruppe) indenfor det specialiserede socialområde, så registrer dig som kandidat her – Medarbejder

Vikarer

Da vi kan se der er et behov for dygtige og kompetente vikarer blandt vores kunder, vil vi i 2020 arbejde mere målrettet på at opbygge viden og erfaring med rekruttering af vikarer til botilbud.

Er du typen der foretrækker vikarjobs, og ønsker du at komme i betragtning som vikarstillinger på botilbudsområdet, (alle alders- og målgruppe) indenfor det specialiserede socialområde, så registrer dig som vikar her – Bliv vikar