Gitte Sonntag Debel

Associeret Partner

Gitte er udannet pædagog og har en kandidatgrad fra RUC i psykologi og kultur- & sprogmødestudier. Gitte har en betydelig praksisnær erfaring fra botilbud og opholdssteder.

Gitte har også en fortid i Socialtilsynet som tilsynskonsulent, hvor hun har opbygget en uvurderlig viden om, og indsigt i de forskellige botilbud og opholdssteders styrker og udfordringer.

Gitte har der ud over en 10-årig baggrund som lektor ved pædagoguddannelsen, hvor hun bl.a. har fokuseret på koblingen mellem teori og praksis. Gittes har en både bred og dyb erfaring med undervisning i og af pædagogisk udviklingsarbejde på mange forskellige tilbud. Gitte har en særlig erfaring og interesse i arbejdet med udsatte børn og voksne.

Gittes særkende er, at hun sætter pris på at arbejde med mennesker, der arbejder med mennesker, og det kan man mærke når man møder Gitte.

Fokusområder i Trap Consulting

Kontakt:
4220 8280

E-mail:
gitte.aalbaek@trap.consulting