Mette Havnhøj Sørensen

Associeret Partner

Mette er uddannet sygeplejerske og cand.scient.soc ( kandidat i socialt arbejde ). Ledelsesmæssigt har hun en lederuddannelse fra Hvidovre Hospital, forløb i resultat-orienteret ledelse fra CBS, projektlederuddannelse fra Mannaz samt en auditoruddannelse fra Akkreditering Danmark.

Mette har mere end 20 års erfaring som sygeplejerske og konsulent inden for både regionalt og kommunalt regi. Hun har gennem de sidste 10 år arbejdet med faglig kvalitet med særligt fokus på integration af den sundheds- og socialfaglige indsats inden for det specialiserede socialområde. Endvidere har Mette gennem årerne opbygget en stor viden om og indsigt i sociale botilbuds styrker og udfordringer – dette både på det praksisnære samt administrative niveau.

Som en rød tråd gennem Mettes arbejdsliv har hun målrettet arbejdet med forberedelse og opfølgning efter tilsyn fra Akkreditering Danmark og Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette har givet Mette en uvurderlig viden indenfor alle facetter af den sundhedsfaglige tilsynsopgave.

I forbindelse med de planlagte, organisatoriske tilsyn har Mette, gennem hendes sparring og rådgivning, et særligt fokus på læring og den meningsskabende proces – dvs. at få skabt en forståelse for de sundhedsfaglige sammenhænge for at sikre den gode, høje faglige kvalitet.

Fokusområder i Trap Consulting

Fokusområder i Trap Consulting

Kontakt:
+4540355138

E-mail:
Mettehavnhoej@gmail.com

Website:
www.Gøtterup-havnhøj.dk