Leder kursus

Er I som ledere klædt på til den sundhedsfaglige opgave på jeres tilbud?

Kurset retter sig til ledere, afdelingsledere, teamkoordinatorer, sundhedsfaglige medarbejdere i koordinerende stillinger
på sociale tilbud.

Se mere her