Bliv bestyrelsesmedlem

De kommende år bliver der behov for et stort antal nye bestyrelsesmedlemmer på socialområdet. Er det noget for dig – hvad enten du er uerfaren eller erfaren – så skriv dig op i vores kandidatbase.  

Når sociale tilbud skal rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer henvender de sig ofte til Trap Consulting for at få en såkaldt shortlist over kvalificerede kandidater.  

Læs mere herunder om mulighederne og baggrunden for, at socialsektoren skal bruge rigtig mange bestyrelsesmedlemmer de kommende år.

Bestyrelsesarbejde på socialområdet er både lønnet og ulønnet, og mangfoldigheden af virksomheder er bred. Uanset om du har erfaring med bestyrelsesarbejde eller ej, er kandidatbasen vejen til spændende udfordringer.    

Vores kandidatbase rummer muligheder for alle kandidater. Det uerfarne bestyrelsesmedlem kan med en menig post bygge erfaring op og tilføre nye kompetencer til sin profll mens den erfarne kan tilføre socialområdet efterspurgte kompetencer og styrke sin erhvervsprofil. For alle gælder det, at bestyrelsesarbejde på socialområdet i høj grad udviser samfundsansvar. 

Du skal uploade en kort beskrivelse af dig selv, dine kontaktoplysninger, og gerne dine erfaringer med ledelse og/eller bestyrelsesarbejdet generelt, samt et opdateret CV. 

Når du er oprettet foretager vi en screening af din profil og tager kontakt til dig med henblik på et telefoninterview om dine muligheder, samt forventningsafstemning i forhold til dine ønsker.  

Vi ser frem til at modtage din profil. 

Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer foregår diskret og fortroligt.

De senere års professionalisering af sociale virksomheder tager endnu et skridt fremad, fordi en lang række virksomheder skal etablere bestyrelser som følge af en politisk aftale fra foråret 2021.

Det betyder, at både erfarne kandidater og borgere med en ambition om at blive professionelle bestyrelsesmedlemmer med fordel kan søge ind på socialområdet.

Aftalen stiller nye og omfattende krav til sociale tilbud. Særligt to forhold kommer til at udfordre branchen:  

  1. Omlægning til selskabsform. 
  1. Etablering af uafhængige bestyrelser 

Derfor opfordrer vi alle med interesse i bestyrelsesarbejde til at melde sig til vores kandidatbase.