Præsentation

Trap Consulting ApS blev etableret i foråret 2018 af Flemming Trap under navnet FlemmingTrap.dk. Den 1. januar 2020 ændredes navnet til Trap Consulting. Virksomheden er siden 2018 blevet udvidet med 5 partnere og forventer yderligere vækst i årene fremover.

Trap Consulting leverer højt specialiseret juridisk, økonomisk, faglig samt strategisk ledelses- og organisationsudviklingsrådgivning til private og offentlige botilbud under Lov om Socialtilsyn.

Trap Consultings logo består af tre cirkler i farverne gul, blå og grøn. Cirklerne griber ind i hinanden, og er på den måde forbundet og hinandens forudsætning. De tre cirkler er placeret som en “vifte” som visuelt illustrerer “vi gå sammen side om side”. Læs mere

Vision

Virksomhedens vision er at være botilbud og opholdssteders  foretrukne rådgiver, når det handler om, at skabe værdi og kvalitetsudvikling af botilbuddet.

Mission

Vores mission er at levere en betydningsfuld rådgivning til botilbud og opholdssteder, der understøtter at tilbuddet kan levere ligeværdige og retfærdige indsatser, der sikrer borgernes trivsel og udvikling.

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag er gennemsyret af, at vi er ambitiøse og professionelle. Ikke bare på egne, men især på vores kunder og borgernes vegne. Vi ønsker gennem en stærk faglig professionel rådgivning, at medvirke til, at den høje kvalitet og effektivitet i udviklingen af borgeres trivsel og udvikling i tilbuddet fastholdes og udvikles.