Præsentation

Trap Consulting ApS blev etableret i foråret 2018 af Flemming Trap under navnet FlemmingTrap.dk. Den 1. januar 2020 ændredes navnet til Trap Consulting. Virksomheden er siden 2018 blevet udvidet med 5 partnere og forventer yderligere vækst i årene fremover.

Trap Consulting leverer højt specialiseret juridisk, økonomisk, faglig samt strategisk ledelses- og organisationsudviklingsrådgivning til private og offentlige botilbud under Lov om Socialtilsyn.

Om logoet – ”Alfa og Omega”. Det skal signalere, at vi stræber efter at være vores kunder og samarbejdspartneres ”Alfa og Omega”. Vi ønsker dermed at gøre en betydende forskel i vores rådgivning fra start til slut. Når man som kunde eller samarbejdspartner har valgt Trap Consulting som rådgiver eller underleverandør, kan man være sikker på, at vi følger opgaven til dørs, og den bliver leveret til aftalt tid, professionelt og af meget høj faglig kvalitet, til en meget fornuftig pris.

Vision

Virksomhedens vision er at være botilbud og opholdssteders  foretrukne rådgiver, når det handler om, at skabe værdi og kvalitetsudvikling af botilbuddet.

Mission

Vores mission er at levere en betydningsfuld rådgivning til botilbud og opholdssteder, der understøtter at tilbuddet kan levere ligeværdige og retfærdige indsatser, der sikrer borgernes trivsel og udvikling.

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag er gennemsyret af, at vi er ambitiøse og professionelle. Ikke bare på egne, men især på vores kunder og borgernes vegne. Vi ønsker gennem en stærk faglig professionel rådgivning, at medvirke til, at den høje kvalitet og effektivitet i udviklingen af borgeres trivsel og udvikling i tilbuddet fastholdes og udvikles.