Samarbejdspartnere

I Trap Consulting baserer vi vores rådgivning på at kunne trække på de bedste og dygtigste rådgivere og eksperter indenfor deres felt med viden om det specialiserede socialområde og særligt botilbudsområdet. Et område med en meget høj grad af kompleksitet, fordi det er mennesker vi har med at gøre.

Derfor udvikler vi løbende vores samarbejde med en række andre virksomheder indenfor området, idet vi tror på, at samarbejde og ”samskabelse” i løsningen af opgaverne, er centralt i forhold til at finde den eller de bedste løsninger for vores kunder. Er der opgaver vi ikke selv mener vi kan løfte, eller mener vi kan løfte i fællesskab med vores samarbejdspartnere, er det det vi gør. Ellers tøver vi ikke med at henvise vores kunder til de af vores samarbejdspartnere vi mener der kan.

Vores samarbejdspartnere

LOS

LOS er Danmarks største brancheorganisation for ikke-offentlige sociale tilbud. LOS vil kendes for at gøre en positiv forskel for udsatte og sårbare mennesker. Det gør vi ved at arbejde for, at vores medlemsvirksomheder er veldrevne fagligt, økonomisk og organisatorisk og gennem politisk interessevaretagelse.

www.los.dk

Foreningsfællesskabet Ligeværd

Ligeværd er et fællesskab bestående af 3 organisationer, der på hver deres måde, arbejder for at skabe bedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov. 

www.liegevaerd.dk

Skalberg Selskaber ApS

I stærkt koordineret samarbejde med Trap Consulting gennemføres registrering af selskaber, herunder også selskabskonstruktioner. Den fælles mangeårige erfaring og forretningsforståelse gennem hele forløbet, giver vore fælles kunder en smidig og velinformeret tilgang til det at starte virksomhed i selskabsform. En god start for dem, der skal etablere botilbud i selskabsform.

www.skalbergselskaber.dk

Trekroner Revision

Trekroner Revision A/S har gennem mere end 30 år opnået et særligt kendskab til kunder inden for det specialiserede socialområde, og servicerer i dag mere end 150 opholdssteder, botilbud og interne skoler. Vi beskæftiger i dag 30 engagerede medarbejdere, heraf 22 revisorer med en bred faglig og teoretisk baggrund. Trekroner Revision A/S har et godt og tæt samarbejde med Flemming Trap, præget af en stærk faglighed og stor interesse for det specialiserede socialområde. Opgaverne er blevet løst hurtigt og effektivt med fokus på kundens behov.

www.trekronerrevision.dk