Priser

Et første møde er altid gratis og uforpligtende.

Rådgivningshonorar er fra 1.10.2023 kr. 1400,- kr. i timen.

Specialiseret juridisk og/eller økonomisk rådgivning honoreres efter en højere takst og efter nærmere aftale.

Undervisningstimer faktureres med kr. 2500,- i timen.

Akutte og presserende opgaver honoreres efter en højere takst, og efter nærmere aftale.

Generelt gælder, at TRAP Consulting medio hver måned fremsender udkast til fakturering til klienten, over forbrugte og fakturerbare timer, såfremt opgaven ikke er løst efter fast pris/tilbud.

Som kunde, kan man efter behov, forlange tilbud/fast pris på konkrete opgaver som ønskes løst.

Alle priser er ex. moms, samt kørselsgodtgørelse efter statens højeste takst, udgifter til bro-og/eller færgetransport, samt evt. udgifter til kopimateriale.

Transporttid ud over 1 time, tillægges ½ times honorar for hver påbegyndt time ud over den første time.

Ønskes der fast pris på løsning af enkeltstående og afgrænsede opgaver, f.eks. rådgivning i forbindelse med et ny-godkendesesforløb, hvor vi er med i hele processen, fremsendes tilbud efter et første indledende møde, hvor vi har afdækket jeres behov for rådgivning i forbindelse med opstart af botilbud.

Et typisk forløb omkring en ny-godkendelse, hvor vi fungerer som projektleder, rådgiver og sparringspartner, hvor du/I bl.a. selv står for at finde ejendommen, forhandler lejekontrakt, sikrer landzone- eller planlovs- samt byggetilladelser, og selv udarbejder det meste af materialet, (link til siden med nødvendigt materiale) men hvor vi løbende kvalitetssikrer, samler og fremsender ansøgning om godkendelse til Socialtilsynet, skal du påregne et timeforbrug på 25-30 timer over perioden.

Derudover afgiver vi fast tilbud på undervisning, kurser, herunder kompetenceudvikling for bestyrelser, ledelsessparring- og/eller supervisionsforløb, rekrutteringsopgaver, organisationsanalyser, udarbejdelse af strategiplaner, udarbejdelse af vedtægter, forretningsorden, ledelsesinstrukser, leje- eller købsaftaler på ejendom, stiftelse af ApS, I/S, fond, selvejende institution, og lignende.

Tilbud på længerevarende rådgivnings- og kvalitetsudviklingsforløb gives.

Forretningsvilkår

I TRAP Consulting lægger vi står vægt på høj professionalisme og ordentlighed i vores samarbejdsrelationer, herunder sikring af overholdelse af GDPR-forordning, tavshedspligt, samt transparens i vores ydelser og priser, herunder hvem der har ansvaret for at levere rådgivningen.

Derfor laver vi altid en skriftlig rådgivningsaftale med vores kunder, der sikrer at vilkårene for samarbejdet, aftalte opgaver og priser er gennemsigtige. Det er derfor en betingelse at der foreligger en underskrevet rådgivningsaftale inden vi påbegynder et samarbejde.