Priser

Et første møde er altid gratis og uforpligtende.

Alm. rådgivningstimer koster 1000,- kr. ex. moms pr. påbegyndt time. (pr. 1. april 2020 stiger prisen til 1050,- ex. moms)

Undervisningstimer, der inkluderer forberedelse og opfølgning afregnes med 2100,- kr. (ex. moms) pr. aftalt undervisningstime.

Kørsel afregnes pr. kørt km til statens højeste takst.

Ønskes der fast pris på løsning af enkeltstående og afgrænsede opgaver, f.eks. rådgivning i forbindelse med et ny-godkendesesforløb, hvor vi er med i hele processen, fremsendes tilbud efter et første indledende møde, hvor vi har afdækket jeres behov for rådgivning i forbindelse med opstart af botilbud.

Et typisk forløb omkring en ny-godkendelse, hvor vi fungerer som projektleder, rådgiver og sparringspartner, hvor du/I bl.a. selv står for at finde ejendommen, forhandler lejekontrakt, sikrer landzone- eller planlovs- samt byggetilladelser, og selv udarbejder det meste af materialet, (link til siden med nødvendigt materiale) men hvor vi løbende kvalitetssikrer, samler og fremsender ansøgning om godkendelse til Socialtilsynet, skal du påregne et timeforbrug på minimum 25 timer over perioden.

Derudover afgiver vi fast tilbud på undervisning, kurser, herunder kompetenceudvikling for bestyrelser, ledelsessparring- og/eller supervisionsforløb, rekrutteringsopgaver, organisationsanalyser, udarbejdelse af strategiplaner, udarbejdelse af vedtægter, forretningsorden, ledelsesinstrukser, leje- eller købsaftaler på ejendom, stiftelse af ApS, I/S, fond, selvejende institution, og lignende.

Tilbud på længerevarende rådgivnings- og kvalitetsudviklingsforløb gives.

Forretningsvilkår

I TRAP Consulting lægger vi står vægt på høj professionalisme og ordentlighed i vores samarbejdsrelationer, herunder sikring af overholdelse af GDPR-forordning, tavshedspligt, samt transparens i vores ydelser og priser, herunder hvem der har ansvaret for at levere rådgivningen.

Derfor laver vi altid en skriftlig rådgivningsaftale med vores kunder, der sikrer at vilkårene for samarbejdet, aftalte opgaver og priser er gennemsigtige. Det er derfor en betingelse at der foreligger en underskrevet rådgivningsaftale inden vi påbegynder et samarbejde.