Opstart af botilbud

Trap Consulting er landets førende ekspert i at rådgive i opstart af botilbud og opholdssteder. Vi fører ansøgerne sikkert gennem hele nygodkendelsesprocessen. Vi har aktuelt en succesrate på 100% godkendelser for vores kunder, og det er vi faktisk stolte af.

Det betyder også, at det ikke er alle vi siger ja til at rådgive. Vi kræver noget af dig, fordi vi vil være sikre på, at din drøm går i opfyldelse.

Hvad kræver det af dig: Opstart af Botilbud – Sådan kommer du i gang

Kontakt os

Ændring af godkendelsesgrundlaget

Nogle gange er det nødvendigt at ændre på sit godkendelsesgrundlag. Det kan være som følge af, at en anbringende kommune ønsker at få en borger ind, der falder uden for tilbuddets målgruppe, eller det kan være jeres eget behov for at udvide målgruppen. Det kan handle om alderskriteriet, eller generelt i forhold til selve målgruppen I er godkendt til.

I de situationer, kan vi bistå jer med at søge om at fravige godkendelsen i en periode, eller søge om en permanent ændring af jeres godkendelsesgrundlag.

Sådan foretager du en væsentlig ændring af godkendelsesgrundlaget

Fravigelse af godkendelsesgrundlaget (Dispensationsansøgning)

Et tilbud kan søge Socialtilsynet om tilladelse til at fravige sit godkendelsesgrundlag på nærmere bestemte betingelser, og/eller i en nærmere bestemt periode. I daglig tale – dispensationsansøgning.

Vi rådgiver i forbindelse med ansøgninger om fravigelse af godkendelsesgrundlaget.

Fravigelse af godkendelsesgrundlaget – Dispensationsansøgning