Juridisk rådgivning

Vi er eksperter i Lov om Socialtilsyn, Serviceloven, Retssikkerhedsloven samt øvrig tilhørende lovgivning, som er relevant for drift af botilbud og opholdssteder.

En stor del af vores rådgivning består i strategisk juridisk rådgivning i forhold til samarbejdet med offentlige myndigheder.

Vi er eksperter i håndtering af påbud og skærpede tilsyn, og vores juridiske rådgivning, kan i mange tilfælde undgå at jeres tilbud bliver lukningstruet. Særligt hvis vi kommer tidligt med ind i en fase, hvor jeres tilbud har fået opmærksomshedspunkter, eller varsling om påbud og/eller skærpet tilsyn.

Vi kan rådgive i alle juridiske aspekter i forhold til opstart, drift og udvikling af botilbud samt opholdssteder. Vi kan i forbindelse med opstart rådgive omkring valg af juridisk konstruktion, ligesom vi kan hjælpe med udarbejdelse af stiftelsesdokumenter, vedtægter, forretningsorden og ledelsesinstrukser i forbindelse med etablering af fonde, selvejende tilbud eller selskabskonstruktioner som ApS eller A/S.

Vi rådgiver også vores kunder i alt omkring selskabsret og alt det kontraktsretlige der kan være relevant for et botilbud eller opholdssted. Det kan f.eks. være anbringelsesaftaler, ansættelseskontrakter, udbud, tilbud på opgaver m.v.

Vi rådgiver også omkring taktsforhandlinger, og fungerer som bisiddere i forhandlinger med kommunerne.

Læs f.eks. mere om vores vurdering af hjemmelsgrundlaget for kommunernes takstforhandlinger her: Hjemmelsgrundlag for forhandling af takster