Børn og unge

Børn og unges sociale fællesskab

Naturbaserede metoder, der fremmer børn og unges færdigheder til at indgå i sociale fællesskaber. At fungere i og have glæde af sociale fællesskaber, er en vigtig faktor for at styrke trivslen hos børn unge i udsatte positioner.

Det kalder på kompetencer og færdigheder hos børn og unge, så det bliver attraktivt for andre at være sammen med dem.

Se mere her