Økonomisk rådgivning

Budgetter

Det følger af Socialtilsynsloven at private botilbud senest den 1. oktober, og offentlige botilbud senest den 15. november, skal indsende et retvisende årsbudget (budgetskema) for det kommende års drift og udvikling af botilbuddet til Socialtilsynet.

Vi har specialiseret os i at rådgive botilbud og opholdssteder i strategisk og korrekt budgetlægning, og optimering af tilbuddets drift. Løbende budgetopfølgning er centralt for at sikre driften og en stabil økonomi, som blandt andet tager højde for afledte konsekvenser af fremtidige investeringer. Ledelsens fornemmeste opgave er at sikre tilbuddets fortsatte drift, og at der er tilstrækkelig kapital til at imødegå eventuelle tab.

Vi understøtter særligt bestyrelsen og ledelsen, samt tilbuddets revisorer i deres arbejde. Og bidrager gerne med at fastlægge metoder til at sikre sammenhæng mellem pris (takst) og kvalitet, så budgettet kan godkendes af bestyrelsen og Socialtilsynet.

Vi eer eksperter i takstberegninger og takstforhandlinger.

Årsregnskab og årsrapporter

Ifølge § 17 i Socialtilsynsloven, skal private tilbud aflægge årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven, medmindre andet følger af særlige regler. Den sidste bemærkning knytter sig typisk til private botilbud med driftsoverenskomst med en kommune. Deres aflæggelse af årsregnskab og dermed indberetning af årsrapporter afhænger at om kommune stiller en 100% garanti for godkendte pladser, og dermed skal følge de offentlige tilbuds rammer og regler, eller tilbuddet skal følge årsregnskabslovens regler for udarbejdelse af årsregnskaber.

Kommunale og regionale driftsherrer indsender den kommunale eller regionale revisions beretning om revisionen af kommunens eller regionens regnskab til socialtilsynet.

På baggrund af årsregnskabet og revisionserklæring, skal et botilbud eller opholdssted, jf. Bekendtgørelsen om Socialtilsyn § 18, udarbejde en årsrapporten med en række økonomiske nøgletal, som en særlig indberetning til Tilbudsportalen, senest den 1. maj året efter det kalenderår, årsrapporten vedrører.

Trap Consulting er eksperter i at rådgive botilbud og deres revisorer i forhold til strategisk håndtering af deres budetter og årsrapporter i forhold til Lov om Socialtilsyn.

Du kan kontakte Flemming Trap, hvis du vil vide mere om budgetter og årsrapporter, økonomisk rådgivning m.v.