Basispakke 2

”Status- og kvalitetsopfølgning i forhold til efterlevelse af rammekrav fra Styrelsen for Patientsikkerhed (gennemgang af tilbuddets instrukser)”

Styrelsen for Patientsikkerhed har som en af sine hovedopgaver at føre tilsyn på behandlingssteder herunder sociale botilbud og opholdssteder, hvor der leveres sundhedsfaglige indsatser. Styrelsen for Patientsikkerhed stiller store krav til det sundhedsfaglige arbejde, og mange bliver overrasket over de omfattende krav, som skal indfries.

Har du brug for kompetent rådgivning i forhold til om jeres tilbud efterlever alle rammekrav i henhold til Styrelsens målepunkter, hjælper vi gerne med kvalitetssikring af alle jeres sundhedsfaglige instrukser og vejledninger.

Vil du vide mere kan du kontakte: Mette Havnhøj Sørensen