Basispakke 3

”Status- og kvalitetsopfølgning i forhold til rammekrav fra Styrelsen for Patientsikkerhed (gennemgang af borgersager og medicinhåndtering). Udarbejdelse af handleplan og udarbejdelse af ledelsesværktøj til kvalitetsopfølgning”

For hele tiden at sikre høj faglig kvalitet handler det om løbende at kvalitetssikre jeres sundhedsfaglige indsatser. I forlængelse af basispakke 2 tilbyder vi gennemgang af udvalgte borgersager med udgangspunkt i en analyse af, hvordan jeres lokale instrukser er omsat i praksis samt efterlevelsen af målepunkter fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette arbejde afsluttede med en konkrete handleplan med omdrejningspunkt i jeres eventuelle sundhedsfaglige udviklingspunkter.

For kontinuerligt at sikre tilbuddets drift samt at I som ledelse ikke mister det faglige overblik, har vi specialiseret os i udarbejdelse af et målrettet ledelsesværktøj, som kvalitetsopfølgning på jeres borgersager.

Vil du vide mere kan du kontakte: Mette Havnhøj Sørensen