Basispakke 4

”Sundhedsfaglig kvalitet og udvikling – Undervisning”

Sundhedsfaglig kvalitet og udvikling

Kravene til sociale tilbud er omfattende. De faglige metoder skal omsættes i konkret dokumentation til gavn for borgerne og for kommunen. En opgave, der til tider kan være udfordret, da medarbejderne oplever, at dokumentationskravene er store og tiden til dokumentation knap.

En af vores centrale opgaver er derfor faglig kvalitetsudvikling og dokumentationsoptimering indenfor både den sundhedsfaglige dokumentation samt medicinhåndtering, således at I som tilbud fortsat kan levere høj faglig kvalitet indenfor de sundhedsfaglige indsatser.

Undervisning i sundhedsfaglig dokumentation

Undervisningen er bygget om omkring krav og målepunkter fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Krav som stilles til tilbud, hvor der leveres sundhedsfaglige ydelser. Undervisningen vil sikre, at medarbejdere, som skal håndtere sundhedsfaglige opgaver på det sociale område, har kendskab til de konkrete opgaver og krav, som ligger for området.

Der undervises i og med mulighed for refleksion ind i egen praksis:

Krav til den sundhedsfaglige dokumentation:

 • Struktur i forhold til at skabe den gode dokumentation herunder krav til de 12 sygeplejefaglige problemområder
 • Virkning af ordineret behandling og opfølgninger
 • Plejeplaner
 • Samarbejde med behandlende læger; – notatskrivning.
 • Borgerens aftaler med sundhedsvæsnet

Samtykke:

 • Samtykkekompetence
 • Varetagelse af helbredsmæssige interesser
 • Informeret samtykke

Undervisning i medicinhåndtering

Undervisningen er bygget om omkring krav og målepunkter fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Krav som stilles til tilbud, hvor der leveres sundhedsfaglige ydelser i form af medicinhåndtering. Undervisningen vil sikre, at medarbejdere, som skal håndtere medicin på det sociale område, har kendskab til konkrete opgaver og krav i forbindelse med håndtering af medicin. Mulighed for refleksion ind i egen praksis.

Lægemiddelhåndteringsprocessen med fokus på opgavens 8 delprocesser:

 • Når en lægemiddelordination modtages herunder FMK og indhentning af samtykke
 • Bestilling af medicin
 • Modtagelse af medicin
 • Opbevaring af medicin
 • Dispensering af medicin
 • Administration af medicin
 • Virkning og bivirkning af ordineret behandling
 • Destruktion af medicin
 • Særlige opmærksomheder i forhold til udvalgte lægemidler (risikosituationslægemidler)