Habitus Omsorg

”I Habitus har vi fra 2017 til 2019, omlagt hele koncernen fra en centralistisk organisering til en decentral organisation med mindre botilbud, mere nær-ledelse og stærkere fokus på pædagogisk kvalitet og menneskelig udvikling. I denne proces har Flemming Trap været en uvurderlig sparringspartner og en kyndig rådgiver. At vi har kunnet øge vores pædagogiske kvalitet og styrket vores organisation så hurtigt, er (også) Flemming Traps fortjeneste.”