Kildehaven A/S

Trap Consulting har i foråret 2020 bistået Kildehaven A/S med faglig, juridisk og økonomisk rådgivning i forbindelse med overgangen fra gammel taktsafregningsmodel til ny takstafregningsmodel under friplejeboligloven. Gennem hele forløbet med takstomlægningen, har vi oplevet en meget professionel og faglig rådgivning af meget høj kvalitet. 

Pernille Sandergaard Timmermann – Centerleder Kildehaven A/S