Referencer

Vores kunder

Nedenfor kan du læse om vores kunder, og hvad de siger om os.

Vi er i markedet for at yde en betydningsfuld rådgivning til botilbud og opholdssteder. Rådgivning som skal understøtte at tilbuddet leverer ligeværdige og retfærdige indsatser, der igen sikrer borgernes trivsel og udvikling.

Vores værdier er gennemsyret af, at vi er ambitiøse og professionelle. Ikke bare på egne, men også på vores kunders og borgernes vegne. Vi ønsker gennem en stærk faglig professionel rådgivning at medvirke til, at den høje kvalitet og effektivitet i udviklingen af borgeres trivsel og udvikling fastholdes og udvikles, således at vores kunder fremstår som de mest betydningsfulde, effektive, kompetente og kvalitetsmæssigt foretrukne samarbejdspartnere, for kommuner og andre relevante aktører.

Det håber vi nedenstående afspejler.

Det siger vores kunder

Habitus Omsorg

”I Habitus har vi fra 2017 til 2019, omlagt hele koncernen fra en centralistisk organisering til en decentral organisation med mindre botilbud, mere nær-ledelse og stærkere fokus på pædagogisk kvalitet og menneskelig udvikling. I denne proces har Flemming Trap været en uvurderlig sparringspartner og en kyndig rådgiver. At vi har kunnet øge vores pædagogiske kvalitet og styrket vores organisation så hurtigt, er (også) Flemming Traps fortjeneste.”

Martin Godske, Adm. Direktør Habitus

habitus.dk