Samtykkeerklæring

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger:

[virksomhedsnavn]

[Adresse]

CVR-nr.: [angiv cvr-nummer]

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via [mailadresse].

Behandling af dine personoplysninger

Vi vil bede om dit samtykke til at behandle personoplysninger om dig jf. tabellen herunder.

Beskrivelse af behandling af personoplysninger: Ja – I må behandle denne personoplysning Nej – det vil jeg ikke tillade.
[Eksempel →  Hjemmeside: Profilbillede] [sæt kryds…]
[Eksempel →  Hjemmeside: Kontaktoplysninger]
[Eksempel →  Sociale medier: billeder]
[Eksempel →  Printet markedsføringsmateriale: billede]
[INDSÆT SELV BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER]

Formål

Formålet med behandlingen af ovenstående personoplysninger er:

  • [Eksempel: markedsføring af virksomheden via brug af medarbejderinformation]
  • [Eksempel: udsendelse af markedsføring til kunder]
  • [indsæt dit formål…]

Med dit samtykke, så er vores hjemmel til behandlingen af dine personoplysninger artikel 6, stk. 1. litra a).

Du kan læse mere om betingelserne for et samtykke her.

Opbevaring

Vi behandler udelukkende dine personoplysninger jf. dit samtykke så længe, at vi har et formål til dette:

  • [indsæt formålet med behandlingen af personoplysninger her, samt hvor længe, at denne behandling af vedkommendes personoplysninger vil finde sted].

Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du kan altid bede om at få ændret dine personlige oplysninger, samt slettet disse.

Desuden kan du kontakte os angående spørgsmål, samt for at udøve dine rettigheder, samt trække dit samtykke tilbage.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Når du trækker dit samtykke tilbage, så kan vi ikke længere behandle dine personoplysninger til formålet.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.