Anne Boysen Christensen

Associeret Partner

Anne er udannet jurist fra Københavns Universitet. Anne har en dybdegående erfaring med juridisk vejledning på det sociale område.

I løbet af sin tid som juridisk konsulent i Socialtilsyn Hovedstaden, har Anne blandt meget haft den tovholdende funktion på nygodkendelser af botilbud og opholdssteder, hvorfor Anne har et særligt blik for de kvalitetsmæssige krav i kvalitetsmodellen, og er en god formidler af de lovhjemlet forventninger til bestyrelser og ledelse.

Anne har videre 10 års erfaring fra arbejdet med udsatte børn og unge. Både i rollen som rådgiver af familier, herunder iværksættelse af tvangsforanstaltninger, men også som juridisk konsulent. Den juridiske vejledning, Anne yder, tager således afsæt i en særlig anvendelsesorienteret erfaring og indsigt fra det sociale område.

Anne kendes på hendes engagement i andres trivsel, og hun er drevet af et fælles fokus på at sikre høj kvalitet og god dialog omkring de bedste rammer og indhold i de sociale tilbud.

Fokusområder i Trap Consulting

Fokusområder i Trap Consulting

Kontakt:
31 69 32 60

E-mail:
anne.boysen@trap.consulting