Annie Røn

Associeret Partner

Uddannet Cand.Scient.Pol. og har herudover en Master i Offentlig Ledelse. Annie er uddannet Assessor i Excellence-modellen med fokus på systematisk kvalitetsudvikling, og desuden i forbindelse med diverse rekrutteringsopgaver blevet certificeret i NEO-PI-3 personlighedstest.

Annie har mere end 25 års erfaring fra det specialiserede børne- og voksenområde gennem arbejde som kommunal chef og konsulent i flere kommuner og ligeledes fra funktioner som ekstern konsulent i den private sektor. De mange års erfaring tæt på praksis og på det strategiske niveau har givet Annie en solid viden om vilkår, potentialer og udfordringer på det samlede botilbudsområde. En af Annies styrker er hendes evne til at se udfordringerne fra flere forskellige positioner, så hun på en engageret og målrettet måde understøtter de opgaver, der bedst sikrer helhed og sammenhæng for de børn og voksne, som arbejdet handler om. Annie har tillige stor forståelse for de komplekse samspil og følelsesmæssige belastninger, der udfordrer, når opgaven er at støtte og hjælpe mennesker til positiv udvikling.

Annie opleves som relationel stærk, nysgerrig og engageret med god balance mellem nødvendige processer og ønskede resultater. Annie er en dygtig facilitator i forbindelse med teamudvikling, ledersparring og diverse organisationsudviklingsforløb. Gennem stor opmærksomhed på egen og den fælles kommunikation, brug af praksisnære eksempler og dialog baseret inddragelse formår Annie at skabe ny fælles opmærksomhed og motivation i organisationer. Annie har tillige et kendskab til praksis og række relevante analyseredskaber som i den konkrete institution kan afdække, hvilke justeringer og tilpasninger, der medvirker til at understøtte den gode faglige udvikling, de gode tværgående samspil og indsatser, der bygger på aktuelt bedste viden.

Fokusområder i Trap Consulting

Kontakt:
24802010

E-mail:
annie.roen@trap.consulting

Website:
www.trap.consulting