Flemming Trap

CEO, Stifter og Indehaver

Stifter og indehaver. Cand. Jur. fra Københavns Universitet. Derudover har han en diplomuddannelse i ledelse og senest en bestyrelsesuddannelse bag sig. Flemming sidder i en række bestyrelser i botilbud, der dækker alle målgruppeområderne. En position som er med til at styrke hans viden, og erfaring med den daglige drift og udvikling af et botilbud.

Flemming har som sektionsleder for voksen psykiatri- og misbrugs-, samt herbergsområdet i Socialtilsyn Hovedstaden, været med til at opbygge Socialtilsyn Hovedstaden siden december 2013 og frem til foråret 2018. Videre har han indgået i opbygningen af de 5 socialtilsyn på tværs af landet, i forhold til mere ensartethed i løsningen af tilsynsopgaven. Dette har givet ham et unikt indblik i hele det specialiserede socialområde som socialtilsynene idag er ansvarlige for og fører tilsyn med.

Flemming har et stort netværk indenfor området, og samarbejder med en række af landets dygtigste fagfolk på deres felt. Dette netværk trækkes der på, når der skal leveres unikke løsninger til det enkelte tilbud, afhængig af de behov tilbuddet måtte have for rådgivning i forhold til at sikre en fortsat god kvalitet i tilbuddet.

Fokusområder i Trap Consulting

Flemming dækker i udgangspunktet alle rådgivningsopgaver i Trap Consulting, men er især stærk på rådgivning i forhold til følgende ydelser:

Kontakt:
2860 1296

E-mail:
flemming@trap.consulting