Heidi Stenbæk

Associeret partner

I 2006 valgte Heidi at dykke dybere ned i de sociale videnskaber og påbegynde uddannelse som socialrådgiver ved Metropol, hvor hun opnåede en solid grundforståelse af socialt arbejde og rådgivning. For at udvide sine kompetencer inden for coaching og organisationsudvikling gennemførte Heidi i 2012 og 2013 moduler i henholdsvis ‘Coaching i Organisationer’ og ‘Coaching og Konflikthåndtering’. Disse uddannelsesfag gjorde hende i stand til at implementere effektive coachingteknikker og konflikthåndteringsstrategier i sit daglige arbejde, hvilket har været uvurderligt i hendes ledelsesroller.

Heidis interesse for ledelse førte hende til at tage en række diplommoduler i ledelse. Herunder ‘Det personlige lederskab’, ‘Ledelse og medarbejder’, ‘Ledelse og organisationer’, ‘Styring og strategi’, ‘Økonomisk ledelse’, ‘Ledelse og coaching’, samt ‘Human resource management’, hvilket har givet hende en omfattende forståelse af ledelsesprincipper og -praksis. Dette uddannelsesforløb har skærpet hendes evner til at lede teams, udvikle organisationer og administrere økonomiske ressourcer effektivt.

Samtidig har Heidi også udforsket terapeutiske tilgange for at kunne tilbyde mere målrettet faglig støtte til dem, hun arbejder med. I 2015 gennemførte hun en 1-årig uddannelse i narrativ teori i pædagogisk praksis, og i 2017 fulgte hun op med en 1-årig uddannelse i kognitiv terapi i praksis ved Cektos. Disse terapeutiske uddannelser har beriget hendes færdigheder i at anvende narrativ og kognitiv terapi, hvilket har forbedret hendes faglige ledelse.

Heidis akademiske rejse fortsætter med en igangværende HD-uddannelse ved CBS, som hun påbegyndte i 2023. Denne uddannelse sigter mod at styrke hendes økonomiske og forretningsmæssige kompetencer yderligere, hvilket vil være til stor gavn i hendes ledelses- og strategiske roller.

Gennem diverse kurser har Heidi yderligere opnået specialiserede kompetencer inden for bestyrelsesarbejde, arbejdsmiljø, autisme pædagogiske tilgange, KRAP, SMART-mål, magtanvendelse, medicinhåndtering, sundhedsfaglig dokumentation, motiverende samtaler (MI) og beskæftigelsesreformen samt mange flere relevante områder. Disse kurser har kontinuerligt bidraget til hendes faglige udvikling og har udstyret hende med de nødvendige værktøjer til at håndtere en bred vifte af udfordringer i hendes professionelle virke.

Med en alsidig og omfattende baggrund inden for botilbudsledelse og projektstyring, har Heidi opnået en bred vifte af kompetencer, som gør hende til en værdifuld ressource i mange forskellige sammenhænge, hvor der er behov for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Heidi har et stærkt ønske om at bidrage til et bedre velfærdssamfund ved blandt andet at bruge sine kompetencer til at hjælpe mennesker og organisationer med at opstarte og drive fagligt funderede tilbud.

Fokusområder i Trap Consulting

Kontakt:
2342 6636

E-mail:
heidi@trap.consulting