Jan Jensen

Associeret Partner

Jan Jensen kommer fra en stilling som Borgercenterchef i Københavns Kommune. Jan Jensen har en baggrund som socialformidler og en kandidatgrad i Socialt arbejde (Cand. Scient. Soc) fra Aalborg Universitet.

Jan er beslutningstager med 30 års ledererfaring fra hele socialforvaltningen i Københavns Kommune, det være sig både Børneområdet, handicap og psykiatri samt misbrugsområdet.

Jans fokus er især via partnerskaber at skabe resultater for botilbud og kommunale forvaltningsområder, baseret på tillid og involvering på tværs af faggrupper. Jan har et stort fokus på at udvikle og forbedre det faglige niveau, og samspillet mellem de enkelte aktører indenfor det konkrete fagområder, uanset om han bevæger sig ude på botilbud og opholdssteder, eller i de kommunale forvaltninger. Et særligt fokusområde for Jan er at styrke indsatsen, og koordineringen mellem det kommunale myndighedsområde, og de respektive tilbud, så der er en stærk løbende koordinering og opfølgning mellem bestiller og udfører, til gavn for borgernes løbende og fortsatte udvikling.

Fokusområder i Trap Consulting

Kontakt:
22978800

E-mail:
Jan.jensen@trap.consulting