Poul Hjulmand Seidler

Associeret partner

Poul er biolog og har styrket sine kompetencer gennem en Diplom i projektledelse og organisationsudvikling, Narrativ konsulentuddannelse fra DISPUK og Naturvejlederuddannelsen.

Han har gennem en lang årrække arbejdet med efteruddannelse, faglig rådgivning, kursus og procesledelse samt metodisk udvikling. I de sidste 15 år med et stigende fokus på naturbaseret socialt arbejde især til unge i udsatte positioner. Poul er specialist i at bruge naturen til at fremme trivsel og mental sundhed og holder kurser i, hvordan naturbaseret socialt arbejde kan kvalificere fagligheden og integreres i fagprofessionelles praksis. Poul arbejder selv med naturintegreret behandling og terapi til mennesker i udsatte positioner.

Poul trækker bl.a. på erfaringer fra større socialfaglige udviklingsarbejder hos kommuner, NGO’er og institutioner; internationalt arbejde med fremme af demokrati og trivsel og 12 år som ansvarlig for naturvejlederuddannelsen. Poul har en dyb respekt for de udfordringer og behov, der er forbundet med at fremme trivsel hos mennesker i udsathed. Han giver kunder ny energi, faglig sparring og indsigt i at arbejde med pædagogisk og socialfaglig udvikling. Poul er trænet i at arbejde med hele organisationen og har et godt øje for både ledelse og medarbejderes roller, ansvar og behov.

Fokusområder i Trap Consulting

Kontakt:
2054 4594

E-mail:
Poul.H.Seidler@trap.consulting

Website:
www.trap.consulting