Sigrid Fleckner

Associeret partner

Uddannet Cand. Jur. der efterfølgende er suppleret med en Diplom i ledelse, en Master of Business Administration og en Narrativ lederuddannelse fra DISPUK.

Sigrid har i mere end 25 år, herunder 15 år som leder, arbejdet inden for det specialiserede socialområde  og har erfaring fra  både  departement, kommuner og interesseorganisationer (KL og LOS).  Sigrid har således set og håndteret udfordringer fra mange vinkler af, hvilket styrker hendes evne til at sætte sig ind i de forskellige interesser og perspektiver i en sag, til gavn for vores kunder.

De mange års erfaring tæt på praksis og det politisk strategiske niveau har givet Sigrid en solid viden om vilkår, potentialer og udfordringer for de sociale tilbud, kommuner og regioner. Derudover har det givet hende en unik indsigt i,  hvordan det politiske niveau kan  påvirke vilkårene, og hvordan det politiske niveau kan påvirkes.

Sigrid løser sager og udfordringer i tæt dialog med vores kunder og de berørte parter, og altid med “bolden” som fokus. Dette for at sikre en løsning af høj kvalitet, og som vores kunder, men også helst øvrige berørte parter, kan se sig selv i.

Fokusområder i Trap Consulting

Kontakt:
9385 7506

E-mail:
sigrid.fleckner@trap.consulting

Website:
www.trap.consulting