Simon Normand Winkler

Chefkonsulent

Simon er uddannet lærer ved Zahles Lærerseminarium og har snart færdiggjort en fuld diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Professionshøjskole. Flere overbygninger inde for specialpædagogik og ledelse, herunder systemisk ledelse ved MacMann Berg i Århus samt masterclasses hos Peter Fonagy med fokus på mentalisering og støtte til børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser.
Simon har en særlig ekspertise i at formidle og implementere autismepædagogiske metoder som tager udgangspunkt i neuropædagogik og nyeste forskning på området. Samtidig er han altid ajour med de nyeste bevægelser inde for STU-loven, Serviceloven og andre rammesættende foranstaltninger, der præger den enkelte organisations udviklingsmuligheder.

Simon har været med til at løbe flere specialskoleafdelinger, STU-skoler og botilbudsafdelinger i gang og har med forskellige centrale roller som stifter, daglig leder, driftsfacilitator, bestyrelsesmedlem eller faglig leder skabt mange nytænkende rum for specialpædagogiske indsatser på både skole- og botilbudsområdet.

Siden 2021 har Simon haft forskellige ledelsesroller i Center for Autisme og Specialpædagogik i Københavns Kommune, hvor han blandt andet har haft ansvar for at implementere en ny dokumentationsplatform, udvikle særlige uddannelsesforløb og inkludere civilsamfundet i samarbejde med jobcentre, NGO’er og flere professionsbacheloruddannelser i Hovedstaden.
Sideløbende med denne stilling har han siden midten af 2023 drevet egen virksomhed med fokus på at udvikle hele socialområdet og skabe bæredygtige organisationer og inkluderende fællesskaber.

Simon er særligt optaget af kvalitetssikring af dokumentation, så den både kan bruges til faglig udvikling, men også benyttes til strategiske overvejelser og beslutninger i den enkelte organisation. Simons arbejde er altid struktureret ud fra at det skal kunne måles positivt igennem kvalitetsmodellen og generelt har han bred erfaring med at kommunikere med socialtilsyn.

Simon er ofte involveret i komplekse sager, hvor faglighed og personaleledelse kræver nytænkning og udvikling. Han fokuserer altid på meningsskabelse for medarbejdere og yder støtte og sparring til ledelse omkring forankring af nye tilgange, processer og andet omkring kerneopgaven.

Fokusområder i Trap Consulting

Kontakt:
2239 5681

E-mail:
simon@trap.consulting

Website:
www.trap.consulting