Velkommen til Trap Consulting – Betydningsfuld rådgivning til Botilbud

Trap Consulting ApS er en højt specialiseret konsulentvirksomhed målrettet private og offentlige botilbud, opholdssteder, krisecentre, herberger og misbrugstilbud godkendt efter Lov om Socialtilsyn. 

 

...

OPSTART
AF BOTILBUD

At starte sit eget botilbud kræver i dag betydelig specialviden, erfaring, indsigt, samt evne og vilje til at arbejde hårdt for at nå målet. Vi er eksperter i at føre vores kunder sikkert frem til godkendelsen uden unødige ”bump” på vejen. I sidste ende kan det spare jer for mange penge og unødigt tidsspild.

Læs mere
...

MØD VORES
TEAM OG PARTNERE

Her kan du møde vores team af eksperter indenfor ledelses- og organisationsudvikling, bestyrelsesarbejde, faglig kvalitetsudvikling, jura, økonomistyring, supervision, rekruttering og interim management målrettet botilbud og opholdssteder.

Læs mere
...

SOCIALTILSYN OG ANDRE
MYNDIGHEDER

Vi er specialister i at rådgive botilbud og opholdssteder i forhold til Socialtilsynenes virke, Styrelsen for Patientsikkerhed, samt kommunale myndighedsområder. Vi fører jer f.eks. sikkert gennem en ”takstforhandling” med kommunen, et skærpet tilsyn, eller bistår jer i klagesager over afgørelser truffet af Socialtilsynene.

Læs mere

Hvem er vi

Vi er eksperter i at levere betydningsfuld rådgivning og sparring til bestyrelser og ledelserne i og af botilbud samt opholdssteder. Vores rådgivning dækker bredt i forhold til faglige, juridiske, økonomiske, kvalitets-, samt ledelses- og organisationsudviklingsmæssige problemstillinger.

Alle rådgivere har en mangeårig erfaring fra ledelse-, drift- og udvikling af det specialiserede socialområde fra både kommuner, regioner og det private botilbudsområde.

Kontakt os

Referencer

Hvem er vores kunder

Se flere referencer