Partnere

Trap Consulting ApS er stiftet og ejet af Flemming Trap. Virksomheden har fra starten valgt en organisationsmodel, hvor vi samarbejder netværksbaseret på forskellige niveauer. De associerede Partnere konsulenter udgør kernen i vores rådgiverteam. Disse har forpligtet sig kontraktsligt i forhold til hinanden og ikke mindst Trap Consulting mission, vision og værdigrundlag.

Det gør, at vi kan operere hurtigt og effektivt i forhold til at løse de opgaver vores kunder måtte have behov for rådgivning og hjælp til.  Og det gør at vi kan skalere op og ned i organisationen efter behov. Det giver det der i et moderne sprog kaldes en ”agil” eller på dansk fleksibel organisation.

Vi er en organisation i vækst, og vi er hele tiden på udkig efter potentielle samarbejdspartnere. Så er du specialist indenfor dit felt på det specialiserede socialområde, skal du altid være velkommen til at kontakte Flemming Trap for en indledende og helt uformel snak om samarbejde.

...

Flemming Trap

CEO, Stifter og Indehaver

Cand. Jur. Diplom i Ledelse, bestyrelsesuddannet. 5 års erfaring som sektionsleder i Socialtilsyn Hovedstaden. 25 års erfaring indenfor det specialiserede socialområde, bl.a. som direktør for Social- Sundhed samt Børne- og ungeområdet.

Læs mere
...

Flemming Jantzen

Associeret partner

Master i Socialt Entreprenørskab, Diplom i Ledelse, uddannet Coach og Mentor samt Merkonom i regnskab og finansiering. Har mere end 20 års erfaring som leder af selvejende institutioner på det specialiserede socialområde. Har derudover været en fremtrædende politiker i en mellemstor kommune i 8 år.

Læs mere
...

Sigrid Fleckner

Associeret partner

Cand. Jur., Diplom i ledelse, Master of Business Administration, og Narrativ Lederuddannelse fra DISPUK. Mere end 25 års erfaring indefor det specialiserede socialområde fra departement, interesseorganisationer og kommuner, herunder 15 års erfaring som leder, blandt andet som tilsynschef.

Læs mere
...

Poul Hjulmand Seidler

Associeret partner

Cand. Scient. Biologi, Diplom i projektledelse og organisationsudvikling, narrativ konsulent fra DISPUK. og uddannet naturvejleder. Mere end 25 års erfaring med efteruddannelse, design og håndtering af procesledelse og facilitering af nyskabende natur- og socialfaglige muligheder i NGO’er, kommuner og institutioner.

Læs mere
...

Jan Jensen

Associeret Partner

Cand. Scient. Soc., Diplom i Offentlig Forvaltning. Jan har mere end 30 års ledererfaring fra det samlede sociale område i Københavns Kommune. Jan har en bred og dyb erfaring fra både handicap-, psykiatri og børne- og ungeområdet.

Læs mere
...

Annie Røn

Associeret Partner

Uddannet Cand.Scient.Pol. og Master i Offentlig Ledelse. Annie har mere end 25 års erfaring fra det specialiserede børne- og voksenområde gennem arbejde som kommunal chef og konsulent i flere kommuner og ligeledes fra funktioner som ekstern konsulent i den private sektor.

Læs mere
...

Mette Havnhøj Sørensen

Associeret Partner

Mette er uddannet sygeplejerske og cand.scient.soc. Ledelsesmæssigt har hun en lederuddannelse fra Hvidovre Hospital, forløb i resultat-orienteret ledelse fra CBS, projektlederuddannelse fra Mannaz samt en auditoruddannelse fra Akkreditering Danmark.

Læs mere
...

Anne Boysen Christensen

Associeret Partner

Anne er uddannet Cand. Jur fra Københavns Universitet og har 16 års erfaring fra det sociale område. Anne kommer fra en stilling som juridisk konsulent i Socialtilsyn Hovedstaden. Anne har været tovholder på området for nygodkendelser og dyb indsigt i Socialtilsynsloven. Anne har videre bred erfaring med at formidle jura og de tilsynsmæssige krav til tilbud og kommuner.

Læs mere

Administration