Partnere

Trap Consulting ApS er stiftet og ejet af Flemming Trap. Virksomheden har fra starten valgt en organisationsmodel, hvor vi samarbejder netværksbaseret på forskellige niveauer. De associerede Partnere udgør kernen i vores rådgiverteam. Disse har forpligtet sig kontraktsligt i forhold til hinanden og ikke mindst Trap Consulting mission, vision og værdigrundlag.

Det gør, at vi kan operere hurtigt og effektivt i forhold til at løse de opgaver vores kunder måtte have behov for rådgivning og hjælp til.  Og det gør at vi kan skalere op og ned i organisationen efter behov. Det giver det der i et moderne sprog kaldes en ”agil” eller på dansk fleksibel organisation.

Vi er en organisation i vækst, og vi er hele tiden på udkig efter potentielle samarbejdspartnere. Så er du specialist indenfor dit felt på det specialiserede socialområde, skal du altid være velkommen til at kontakte Flemming Trap for en indledende og helt uformel snak om samarbejde.

...

Flemming Trap

CEO, Stifter og Indehaver

Cand. Jur. Diplom i Ledelse, bestyrelsesuddannet. 5 års erfaring som sektionsleder i Socialtilsyn Hovedstaden. 25 års erfaring indenfor det specialiserede socialområde, bl.a. som direktør for Social- Sundhed samt Børne- og ungeområdet.

Læs mere
...

Jan Jensen

Associeret Partner

Cand. Scient. Soc., Diplom i Offentlig Forvaltning. Jan har mere end 30 års ledererfaring fra det samlede sociale område i Københavns Kommune. Jan har en bred og dyb erfaring fra både handicap-, psykiatri og børne- og ungeområdet.

Læs mere
...

Gitte Aalbæk

Associeret Partner

Cand. Pæd. Psyk. Gitte har udover en betydelig praksisnær erfaring fra botilbud og opholdssteder, både som leder og medarbejder, samt en 10-årig baggrund som lektor ved pædagoguddannelsen.

Læs mere
...

Bo Sloth

Associeret Partner

Bo er ved siden af sit partnerskab i Trap Consulting indehaver af BOS virksomhedsrådgiver. Inden da var han ansat som økonomisk konsulent i Socialtilsyn Hovedstaden, hvor han opbyggede socialtilsynets økonomiske tilsyn fundament som ekspert i botilbudsøkonomi.

Læs mere
...

Mette Havnhøj Sørensen

Associeret Partner

Mette er uddannet sygeplejerske og cand.scient.soc ( kandidat i socialt arbejde ). Ledelsesmæssigt har hun en lederuddannelse fra Hvidovre Hospital, forløb i resultat-orienteret ledelse fra CBS, projektlederuddannelse fra Mannaz samt en auditoruddannelse fra Akkreditering Danmark.

Læs mere
...

Nick Allentoft

Associeret partner

Tidligere chefredaktør på DenOffentlige Nick Allentoft kommer til at bistå kunder med pressehåndtering og kommunikationsstrategier. Nick er uddannet journalist og har skrevet flere bøger indenfor emnet samfundsforhold, bla. Velfærdsillusionen. Ved siden af har Nick gennem mange år beskæftiget sig med strategisk rådgivning og medietræning.

Læs mere

Administration